CNX_C_E_4_1_08

授权分销商

分销商 库存型号 品牌 库存数量 购买 货币 1 102025501005001,0005,00010,000
FT CNX_C_E_4_1_08 VCC - 购买 10.75 10.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.75
DK CNX_C_E_4_1_08 Visual Communications Company - VCC 1502 购买 18.3154 8.13578.13578.13578.13578.13578.13578.13578.13578.1357

产品说明CNX_C_E_4_1_08

 • FT

  5mm Cable Assembly, LED Socket.

  更多详情,请见:FT »

 • DK

  LED CONN CBL ASSY 5MM

  更多详情,请见:DK »

产品参数CNX_C_E_4_1_08

 • FT

  更多详情,请见:FT »

 • DK

  型号CNX_C_E_4_1_08
  品牌Visual Communications Company - VCC
  配件类型LED - 线缆组件
  配套使用产品/相关产品T-1 3/4 LED

  更多详情,请见:DK »

图片CNX_C_E_4_1_08

相关型号CNX_C_E_4_1_08

1210-151K PH1090-350L HMC596LP4E LCA50S-24-HY DS1233D-5+T&R MMBF5486 XR18W753IL48-F LDC15F-1-SG 1025-52J BFG540/X,215 MIC5200-5.0YS 09457714027 HVGC-65-700A LA72912V-MPB-H 175106-07-36.00 BFU710F,115 1025-06K HVG-65-15B MGA-30116-BLKG UC3844D8 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(140) 170M3320 MF-RX135-AP-99 U.FL-2LP-04N1-A-(140) MF-RX160/72-0-14 1-6374658-9 UC3845D MF-RX185-0-14-99 553P3S144 IFX25001TC V10