FMBN04BD

授权分销商

分销商 库存型号 品牌 库存数量 购买 货币 1 102025501005001,0005,00010,000
FT FMBN04BD NKK SWITCHES - 购买 99.07 99.0799.0799.0799.0799.0799.0799.0799.0799.07
EM FMBN04BD NKK SWITCHES 1 购买 134.83 ---------
DK FMBN04BD NKK Switches 10635 购买 127.1521 82.931482.931482.931482.931482.931482.931482.931482.931482.9314
MS FMBN04BD NKK Switches - 购买 - ---------

产品说明FMBN04BD

 • FT

  20mA 24VDC 4 Key Black Membrane Keypad

  更多详情,请见:FT »

 • EM

  键盘开关开关, 4键, 0.02A, 24VDC, 粘贴式

  更多详情,请见:EM »

 • DK

  SWITCH KEYPAD 4 KEY 0.02A 24V

  更多详情,请见:DK »

 • MS

  输入设备 4KEY NONILLUMINATED MEMBRANE SWTCH BLK

  更多详情,请见:MS »

产品参数FMBN04BD

 • FT

  更多详情,请见:FT »

 • EM

  型号:FMBN04BD
  品牌:NKK SWITCHES
  RoHS:RoHS不可用
  键盘阵列:1 x 4
  面板开孔高度:-

  更多详情,请见:EM »

 • DK

  型号FMBN04BD
  品牌NKK Switches
  开关类型膜片(圆顶按钮)
  按键数4
  矩阵(列 x 行)1 x 4
  照明不发光
  图例类型可互换
  键类型聚酯覆层
  输出类型矩阵
  图例可定制(包括)
  图例颜色-
  按键颜色透明
  安装类型前面板安装
  端子类型带连接器的缆线
  面板开口尺寸-
  工作温度-15°C ~ 55°C
  侵入防护-
  照明电压(标称值)-
  不同电压时的触头额定电流0.02A @ 24VDC
  特性-

  更多详情,请见:DK »

 • MS

  型号:FMBN04BD
  品牌:NKK Switches
  RoHS:符合RoHS
  商标:NKK Switches
  颜色:Black
  特点:Membrane keypad; black surface; non-illuminated; card insertion
  键数量:4 Key
  电流额定值:20 mA
  电阻:500 Ohms
  工厂包装数量:1
  电压额定值:24 VDC
  零件号别名:FM-BN04BD

  更多详情,请见:MS »

图片FMBN04BD

PIC16LF872-I/SO M83519/1-3 (S01-03-R). SRLCBS-12-01 MGN2C-AC240 MGN2C-DC24 SRLCBS-8-01 MAT12SS7-SS-NA-C1 MINITIMER2-MCU SRS-4-12-01 PIC16LF872-I/SP 8530K11 47217-000LF. PIC16LF872-I/SS SRS-4-2-01 47439-000LF MJN2C-DC12 51047-0400... 47565-000LF MGN2C-DC12 SN65LBC179D TFM-105-02-S-D-A MJN2CE-DC24 SN65LBC179AD MAT12SSC7 8-215083-8 8530K2 PIC16LF873A-I/SO MAT16SS7 046288010000846+ SN65LBC179P