LM46001QPWPTQ1

授权分销商

分销商 库存型号 品牌 库存数量 购买 货币 1 102025501005001,0005,00010,000
DK LM46001QPWPTQ1 Texas Instruments 250 购买 24.0633 24.06324.06324.06324.06324.06316.258816.258816.258816.2588
DK LM46001QPWPTQ1 Texas Instruments 289 购买 35.5132 26.124526.124526.124526.124526.124526.124526.124526.124526.1245
DK LM46001QPWPTQ1 Texas Instruments 289 购买 35.5132 26.124526.124526.124526.124526.124526.124526.124526.124526.1245

产品说明LM46001QPWPTQ1

 • DK

  IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 16HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

 • DK

  IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 16HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

 • DK

  IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 16HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

产品参数LM46001QPWPTQ1

 • DK

  型号LM46001QPWPTQ1
  品牌Texas Instruments
  功能降压
  输出配置
  拓扑降压
  输出类型可调式
  输出数1
  电压 - 输入(最小值)3.5V
  电压 - 输入(最大值)60V
  电压 - 输出(最小值/固定)1V
  电压 - 输出(最大值)28V
  电流 - 输出1A
  频率 - 开关200kHz ~ 2.2MHz
  同步整流器
  工作温度-40°C ~ 125°C (TJ)
  安装类型表面贴装
  封装/外壳16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
  供应商器件封装16-HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

 • DK

  型号LM46001QPWPTQ1
  品牌Texas Instruments
  功能降压
  输出配置
  拓扑降压
  输出类型可调式
  输出数1
  电压 - 输入(最小值)3.5V
  电压 - 输入(最大值)60V
  电压 - 输出(最小值/固定)1V
  电压 - 输出(最大值)28V
  电流 - 输出1A
  频率 - 开关200kHz ~ 2.2MHz
  同步整流器
  工作温度-40°C ~ 125°C (TJ)
  安装类型表面贴装
  封装/外壳16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
  供应商器件封装16-HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

 • DK

  型号LM46001QPWPTQ1
  品牌Texas Instruments
  功能降压
  输出配置
  拓扑降压
  输出类型可调式
  输出数1
  电压 - 输入(最小值)3.5V
  电压 - 输入(最大值)60V
  电压 - 输出(最小值/固定)1V
  电压 - 输出(最大值)28V
  电流 - 输出1A
  频率 - 开关200kHz ~ 2.2MHz
  同步整流器
  工作温度-40°C ~ 125°C (TJ)
  安装类型表面贴装
  封装/外壳16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
  供应商器件封装16-HTSSOP

  更多详情,请见:DK »

相关型号LM46001QPWPTQ1

VI-B2Z-IW-F1 VI-B2Z-IW-F2 VI-B2Z-IW-F4 VI-B2Z-IX-F1 VI-B2Z-IX-F2 VI-B2Z-IX-F4 VI-B2Z-IY-F1 VI-B2Z-IY-F3 VI-B2Z-IY-F4 VI-BW4-IY-F1 VI-BW4-IY-F2 VI-BW4-IY-F4 VI-BWB-IY-F1 VI-BWB-IY-F2 VP4032K251R014 VP4032K251R014 3-2176088-1 3-2176088-1 RCL122547K0JNEG RCL122547K0JNEG RCL122547K0JNEG 9-2176092-1 9-2176092-1 9-2176092-1 9-2176088-6 9-2176088-6 9-2176088-6 9-2176091-6 9-2176091-6 9-2176091-6